Uitmarkt Open

Wedstrijdbepalingen Uitmarkt Open toernooi 2018

 1. Dit toernooi heeft de goedkeuring van de K.N.L.T.B., de wedstrijden worden gespeeld volgens het Wedstrijd en Toernooireglement van de K.N.L.T.B.
 2. Er zal gespeeld worden met door de KNLTB goedgekeurde gele ballen, op zes gravelbanen.
 3. Inschrijving staat open voor leden van de K.N.L.T.B. voor maximaal 2 categorieën. Alle deelnemers dienen persoonlijk in te schrijven.
 4. Voor de + categorieën (17+ en 55+) geldt de leeftijd die men dit jaar heeft bereikt of bereiken zal.
 5. Het toernooi wordt gehouden van 23 juni t/m 1 juli 2018. Er wordt dit jaar ook  in het voorweekend gespeeld, als bij inschrijving is opgegeven dat men op één of beide dagen van dat weekeinde beschikbaar is.
 6. Inschrijving is mogelijk in de spelsoorten HE, DE, HD, DD en GD in de categorieën 3, 4, 5 (alle leeftijden) en 6, 7, 8 (17+) of (50+).
 7. De inschrijving sluit op zo 17 juni 2018 om 23:59 uur. Deelname op volgorde van inschrijving.
 8. Het inschrijfgeld bedraagt voor het enkelspel € 10,00 betaling bij aanmelding wedstrijdleiding; voor het dubbelspel € 10,00 p.p. bij aanmelding wedstrijdleiding.
 9. Iedere deelnemer is verplicht om correcte tenniskleding te dragen.
 10. Aanvangstijden van de eerste wedstrijden zijn op maandag tot en met vrijdag 17:30 uur; op zaterdag en zondag 9.00 uur. De laatste wedstrijden vangen niet later aan dan 23:00 uur. Er kan worden gespeeld met kunstlicht of overdekt.
 11. Het is toegestaan 2 verhindering in de single en 2 per team in het dubbelspel te hebben van maandag tot en met vrijdag. In het finale weekend worden geen verhinderingen geaccepteerd. Schrijft men in voor twee onderdelen dan dient men rekening te houden met spelen in het voorweekend, m.u.v. finalisten in een door de KNLTB goedgekeurd toernooi voorafgaande aan het Uitmarkt Open 2018
 12. De eerste speelronde wordt in poules gespeeld, na de poulewedstrijden wordt verder gespeeld in het afvalsysteem. Per poule gaan twee teams door naar het afvalsysteem.
 13. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal door de wedstrijdleiding gekozen worden voor A) Er wordt gespeeld om twee gewonnen tie-break-sets of B) Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets met dien verstande dat bij de stand 1-1 in sets een SUPERTIEBREAK(tot 10) wordt gespeeld als zijnde een derde set. Na het poulesysteem gaan de nummers 1 en 2 over naar het afvalsysteem waar gepeeld zal worden om twee gewonnen sets. Voor alle afvalwedstrijden geldt dat bij de stand 1-1 in sets er een normale derde set gespeeld moet worden. Voor alle sets geldt dat bij de stand 6-6 aan het einde van een set een normale TIEBREAK wordt gespeeld (tot en met 7).
 14. De deelnemers dienen zich tenminste 15 minuten voor aanvang van hun wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.
 15. De deelnemers zijn verplicht om voor aanvang van de eerste wedstrijd het pasje van de K.N.L.T.B. aan de wedstrijdleiding te overleggen. Buitenlandse spelers dienen een spelerscertificaat te overleggen.
 16. Per categorie zijn per onderdeel twee prijzen beschikbaar.
 17. De resultaten in de open single tellen mee voor de "Masters Limburg 2018".
 18. In alle gevallen waarin het WTR van de K.N.L.T.B . en deze bepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Toernooileider: Sanne Erps, [email protected] (06 198 66 253)
Bondsgedelegeerde:  H. ten Brücke [email protected]
KNLTB-Toernooinummer: 1701722
​Telefoon tijdens het toernooi: 0478-569635 Clubhuis

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0478-569635

TennisClub Venray

Kempweg 150
5801 VV Venray