Toekomst tennis in Venray


Beste leden van TC Venray,

Zoals al eerder gecommuniceerd zijn de twee besturen van TC Rodhe en TC Venray al geruime tijd aan het verkennen hoe we de tennissport in Venray voor nu en in de toekomst maximaal succesvol kunnen houden en hoe we als verenigingen kunnen samenwerken en mogelijk zouden kunnen fuseren. We willen jullie graag informeren over waar we staan in deze verkenning. Vanuit het motto “samen staan we sterk” trekken onze tennisverenigingen TC Rodhe en TC Venray samen op om invulling te geven aan deze verkenning. Het onderzoeken of nog intensievere samenwerking of zelfs fuseren mogelijk is, is hierbij een logische vraag.

Waarom?

Op dit moment is er geen absolute noodzaak. Beide verenigingen zijn financieel gezond en levensvatbaar. We zien het meer als wens en kans. Twee gelijkwaardige tennisverenigingen binnen één en hetzelfde dorp zijn samen in staat om het tennis in Venray nog beter op de kaart te zetten en uit te groeien tot een gezonde en krachtige vereniging.  Door samen te werken kunnen er mooie dingen ontstaan.  

We zien dit nu al in de samenwerking welke al langere tijd plaatsvindt:
·       We organiseren samen recreatieve activiteiten
·       We bundelen de krachten bij het afsluiten van commerciële contracten met onze leveranciers
·       We stellen onze tennisbanen aan elkaar beschikbaar
·       We trekken samen op rondom de tennistrainingen welke aangeboden worden
·       De jeugdcommissies weten elkaar steeds beter te vinden in de samenwerking en uitwisseling

Genoeg redenen dus om nader te onderzoeken of samenwerken of fuseren mogelijk is. Tijdens de ALV’s hebben de besturen van beide verenigingen het mandaat van de leden ontvangen om nader te onderzoeken of en hoe een verdere samenwerking of fusie mogelijk is. Dit onderzoek is inmiddels gestart en hierbinnen gaan we antwoord geven op drie geformuleerde scenario’s:

·       De clubs blijven in de huidige vorm bestaan maar we blijven samenwerken
·       De clubs fuseren maar beide parken blijven bestaan
·       De clubs fuseren op 1 locatie

Hoe gaan we dat aanpakken?

Er is gelukkig veel kennis, expertise en enthousiasme binnen onze verenigingen. We weten echter niet alles! Op advies van de KNLTB zijn we in contact gekomen met Maartje Fleuren. Maartje is werkzaam bij Fleuren Sportsupport en ze begeleidt namens de KNLTB onder andere tennisclubs met fusietrajecten. De KNLTB stelt deze diensten beschikbaar aan haar leden. Maartje zal de verenigingen tot aan besluitvorming begeleiden in de verkenning naar de samenwerking of fusie.

Wat is er al gedaan?
Er is een algemene projectgroep samengesteld en er zijn verschillende werkgroepen geformuleerd. In de groepen zijn uiteraard leden van beide clubs vertegenwoordigd.

Werkgroepen:
·       Communicatie
·       Organisatie & Bestuur
·       Locatie
·       Financiën

Deze werkgroepen zijn onder regie van de algemene projectgroep aan het onderzoeken welke impact de 3 scenario's hebben op de werkgroep thema’s. De uitkomsten van de werkgroepen moeten voldoende inzicht geven om de vraag te beantwoorden welk scenario zinvol en haalbaar is. Vanzelfsprekend blijven we onze leden informeren over de ontwikkelingen. Mogelijk besluitvorming over een fusie is niet aan de besturen maar uiteraard aan onze leden en zal op basis van onze verenigingsstatuten genomen worden.

Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat er mogelijk vragen zijn of in de toekomst gaan komen. Een Q&A pagina wordt binnenkort op de website aangemaakt welke antwoord geven op de meeste vragen.

Heb je toch nog vragen of suggesties mail dan naar [email protected].

Met vriendelijke groet,  

Namens het Bestuur
Jos Baljet
(06-58747722)