Baanreservering voor leden

 

Leden van ozne club kunnen banen reserveren. Het resereren van baan gaat via de KNLTB Clubapp. Je gaat naar "spelen" en vervolgens naar "baan reserveren". Klik op de gewenste tijd, selecteer medespeler(s) en sla op. Je kunt maximaal 36 uur  van tevoren een baan reserveren. Voor enkelspel geldt een speeltijd van 45 minuten. Voor het dubbelspel geldt een speeltijd van 1 uur. Het is niet mogelijk om direct na een reservering nog een reservering te doen. Dit doen we om iedereen de kans te geven te kunnen spelen. Is er na je eindtijd geen reservering gemaakt dan kun je uiteraard gewoon verder spelen. Banen kunnen geblokkeerd zijn i.v.m. activiteiten, trainingen, onderhoud of weersomstandigheden.

 

een aantal afspraken die we met elkaar gemaakt hebben:

  • Je mag een baan alleen gebruiken indien je deze gereserveerd hebt op ons afhangsysteem.
  • Vrije banen dienen als eerste gereserveerd te worden. Je mag dus geen spelers van de baan halen als er nog vrije banen zijn. Het is dan niet belangrijk of je liever op een bepaalde baan speelt.
  • Als banen in onderhoud zijn of je wordt door onze groundsmen gevraagd in verband met onderhoud de baan vrij te geven, dan dien je hier direct aan te voldoen en geen discussie aan te gaan.
  • Indien je met 2, 3 of 4 spelers gaat spelen, dienen alle spelers deze baan te reserveren. Het is dus niet toegestaan om met 2 passen 3 kwartier te reserveren en aansluitend met de andere 2 passen nog eens 3 kwartier. Dit zou betekenen dat je met 4 personen 1,5 uur de baan ter beschikking hebt. Dit is in strijd met het baanreglement.
  • Lesbanen, huur of verhuurde banen, competities, toernooien en dergelijke worden zoveel als mogelijk vooraf in het reserveringssysteem aangebracht. Bij competities, toernooien en evenmenten kun je alleen met toestemming van de leiding van de activiteit de banen gebruiken.

Nog enkele belangrijke punten:

  • Defecten aan netten, lijnen of andere beschadigingen aan de baan dienen direct gemeld te worden bij de groundsmen.  Dit kan ook via mail naar [email protected]
  • Plassen of natte banen mogen NOOIT gesleept worden. Dit ruinieert de toplaag en heeft tot gevolg dat water daarna nog langer op de baan blijft staan.
  • Tijdens dooi mogen de banen niet bespeeld of betreden worden.
  • LEES DE AANWIJZINGEN bij de toegangspoort op elke baan.