Financiële “weetjes”

09 juni 2024


 • Dit voorjaar zijn 4 tennisbanen met succes gerenoveerd. De investering hiervoor bedroeg € 96.000. Onder aftrek van de subsidie bijdrage van Gemeente Venray resteert een bedrag van € 41.000, welke in mindering wordt gebracht van de TCV balanspost “reservering groot onderhoud”.

  De overheid stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar aan sportverenigingen voor onderhoud en instandhouding van de accommodatie, de zogenoemde BOSA-regeling. Bij toekenning van de ingediende BOSA-aanvraag, met facturen en betalingsbewijzen, wordt 20% subsidie verleend. Over het bedrag van de netto-investering van de banenrenovatie is de BOSA subsidieaanvraag recent ingediend.

  Einde 2023 is over de gerealiseerde kosten en investeringen door TCV in 2023 ook een BOSA-aanvraag ingediend. In mei 2024 is deze aanvraag toegekend. Medio juni 2024 wordt door de overheid een BOSA-subsidie € 2.500,00 aan TCV overgemaakt. Een welkome aanvulling op de begroting van 2024!
 • De contributie-inkomsten vormen voor TCV de belangrijkste bron van inkomsten; op de tweede plaats gevolgd door de baromzet. De weersomstandigheden in de afgelopen maanden waren niet bevorderlijk voor een gezellige nazit op het terras en in het clubhuis. Hierdoor is de baromzet (te) laag geweest. Hopelijk wordt deze achterstand in de komende maanden ingehaald! Dus met elke aankoop in het clubhuis help je mee aan een gezonde financiële begroting. 
 • Begin juni wordt in het clubhuis een nieuwe bierkoeinstallatie geleverd, zodat het bierassortiment weer op de juiste temperatuur kan worden geserveerd. Jammer genoeg vallen investeringen t.b.v. de horeca niet onder de BOSA subsidieregeling…
       
 • Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt in 2024 een financieel eindresultaat verwacht conform de begroting.
 • Een pinbetaling in het clubhuis kost TCV €0,10 bij elke transactie. Je kunt de KNLTB-pas eenvoudig opwaarderen met een saldo. Dat kan aan de kassa in het clubhuis. Baraankopen met de KNLTB-pas worden door de Rabobank niet belast! Dus: zet een saldo op je KNLTB-pas. Je ziet op de terminal van het kassasysteem, wat je saldo is, na je aankoop! Bedankt namens de penningmeester!
 • Met dank aan Annemarie Visser en Anda Mijling voor de verzorging van de financiële administratie (contributie-inning, competitie- en sponsorfacturen).

  Met vriendelijke sportgroet,
  Hans de Groot
  Penningmeester

Nieuwscategorieën