Vrijwilligersbijdrage

Onze club draait op vrijwilligers. We vragen van ieder lid een bijdrage in de organisatie van onze club. Het mooie van vrijwilligerswerk is dat de band met de club groeit en je veel andere leden leert kennen. Er is altijd wel wat te doen! Zonder vrijwilligers geen posts op Social Media, geen sponsoren, geen activiteiten, geen baropening, geen competitie en ga zo nog maar even door.

Ieder lid > 18 jaar is verplicht minimaal 3 bardiensten te doen gedurende het verenigingsjaar. Uiteraard is dit niet nodig als je je op een andere manier inzet als vrijwilliger voor de club. Kun je je bijdrage om wat voor reden dan ook niet leveren dan vinden we dat natuurlijk erg jammer. Dat betekent ook dat we wellicht betaalde partijen moeten inschakelen voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden. Daarom brengen we  € 45 vrijwilligersbijdrage in rekening bij ieder lid dat geen vrijwilligerswerkzaamheden heeft uitgevoerd. 

Hoe werkt het?

  • Bij elke contributieinning wordt de vrijwilligersbijdrage geincasseeerd (tenzij je lid bent geworden na 1 juli dan volgt de eerste inning van de vrijwilligersbijdrage in het begin van het daaropvolgende conyributiejaar)
  • Op het einde van het jaar geven de commissievoorzitters aan wie van de leden zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Deze personen krijgen de vrijwilligersbijdrage geretourneerd bij de volgende contributieinning.

Wat je feitelijk ziet gebeuren is dat vrijwilligers een lagere incasso van de contributie ontvangen dan niet-vrijwilligers.