Reglement

Lesreglement Zomertraining

 1. Aanmeldingen voor de les worden alleen in behandeling genomen indien er een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website van Tennisclub Venray is verstuurd
 2. Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus..
 3. Inschrijvingen voor cursussen geven geen garantie op plaatsing.
 4. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Na ontvangst van bevestiging van indeling, dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.
 5. Gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld zal in alle andere gevallen alleen plaatsvinden als wij voor u een vervanger voor de door u gereserveerde cursusplaats kunnen vinden. In overleg kunt u ook een vervanger van hetzelfde niveau sturen.
 6. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven in principe geen recht tot inhalen. In overleg wordt hier echter wel een poging toe gedaan mits 24 uur van tevoren afgezegd. Er is ook de mogelijkheid om in overleg een vervanger te sturen..
 7. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.
 8. Betaling per incasso is verplicht, het verschuldigde lesgeld wordt nadat u toestemming hebt gegeven op het inschrijfformulier van uw rekening geïncasserd.
 9. Bij verzoeken betreffende een bepaalde leraar, lesdag en lestijd wordt er naar gestreefd dit te realiseren. Een garantie kan echter niet gegeven worden.
 10. Bij inschrijving voor een cursus gaat u akkoord met elke tennisleraar die wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de vaste leraar of bij wisselingen.
 11. Alle lesdata worden zo spoedig mogelijk aan u kenbaar gemaakt. Bij langdurig onbespeelbare banen wordt uitgeweken naar de tennishal. Mocht in april en september geen binnenbaan vrij zijn dan wordt naar een andere oplossing gezocht.
 12. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. De trainers stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 13. Wij adviseren de beginnende tennisser gebruik te maken van een testracket van uw trainer alvorens over te gaan tot het aanschaffen van een racket.
 14. Voor vragen of eventuele klachten kunt u altijd bij ons terecht.

 

Lesreglement WINTERTRAINING "Hal Maascourt"

 1. Aanmeldingen voor de les worden alleen in behandeling genomen indien er een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website van Tennisclub Venray is ontvangen of naar het postadres is verstuurd.
 2. Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus.
 3. Inschrijvingen voor cursussen geven geen garantie op plaatsing.
 4. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal een week voor aanvang van de cursus. Na ontvangst van bevestiging van indeling, dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.
 5. Gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld zal in alle andere gevallen alleen plaatsvinden als er een vervanger voor de gereserveerde cursusplaats gevonden wordt. Deze vervanger dient van hetzelfde niveau te zijn.
 6. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven geen recht tot inhalen of terugbetaling. Wel wordt gekeken of er in een andere, bestaande les een mogelijkheid tot inhalen is.
 7. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.
 8. Het volledige cursusgeld dient voor aanvang van de tweede les te zijn betaald.
 9. Indien het cursusgeld niet of niet tijdig door de trainer is ontvangen wordt de inning daarvan uit handen gegeven, waarbij de gebruikelijke invorderingskosten voor rekening komen van de cursist.
 10. Bij verzoeken betreffende een bepaalde leraar, lesdag en lestijd wordt er naar gestreefd dit te realiseren. Een garantie kan echter niet gegeven worden.
 11. Bij inschrijving voor een cursus gaat u akkoord met elke tennisleraar die wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de vaste leraar of bij wisselingen.
 12. Alle lesdata worden zo spoedig mogelijk aan u kenbaar gemaakt. Dit geldt ook voor de regeling met betrekking tot het inhalen van lessen die niet zijn doorgegaan als gevolg van onwerkbare omstandigheden.
 13. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. De trainer stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 14. Wij adviseren de beginnende tennisser gebruik te maken van een testracket van uw trainer alvorens over te gaan tot het aanschaffen van een racket.
 15. Voor vragen of eventuele klachten kunt u altijd bij uw trainer terecht.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 478 569 635

TennisClub Venray

Kempweg 150
5801 VV Venray