Baanreservering

Inleiding baanreservering en gebruik

Om gebruik te mogen maken van onze tennisbanen, dien je vooraf een baan te reserveren op ons afhangsysteem. De gedetailleerde regels over reserveren en het gebruik van onze banen zijn vastgelegd in ons baanreglement. Dit baanreglement lees je onder Vereniging/Baanreglement.

Regels zijn er nu eenmaal om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen en vooral ook om misverstanden te voorkomen. Op deze pagina geven wij een korte uitleg over:

 • De hoofdregels om een baan te reserveren.
 • Het aanbrengen van een reservering op het afhangsysteem.
 • Het introduceren en reserveren van niet leden.


Hoofdregels voor baanreservering en gebruik

De gedetailleerde regels zijn vastgelegd in ons baanreglement. De belangrijkste zaken brengen we hier even onder de aandacht:

 • Je mag een baan alleen gebruiken indien je deze gereserveerd hebt op ons afhangsysteem.
 • Reserveren van een baan is alleen mogelijk met een geldige spelerspas. Nieuwe leden kunnen in afwachting van de definitieve spelerspas een tijdelijke pas bij de ledenadministratie aanvragen.
 • Gebruik de introductiepas alleen als je een niet-lid introduceert, dus niet als iemand zijn pas vergeten is, of als je nog alleen bent om snel een baan te reserveren en deze dus te blokkeren.
 • Vrije banen dienen als eerste gereserveerd te worden. Je mag dus geen spelers van de baan halen als er nog vrije banen zijn. Het is dan niet belangrijk of je liever op een bepaalde baan speelt.
 • Als banen in onderhoud zijn of je wordt door onze groundsmen gevraagd in verband met onderhoud de baan vrij te geven, dan dien je hier direct aan te voldoen en geen discussie aan te gaan.
 • Op bepaalde banen en bepaalde tijdstippen hebben of junioren of senioren voorkeursrechten voor reservering. Als junioren op een bepaald tijdstip voorrang hebben, dan mogen senioren deze banen alleen gebruiken als ze niet bespeeld worden door junioren. Junioren mogen in dat geval ook niet van de baan gehaald worden. Senioren zullen op eerste verzoek van juniorleden plaats moeten maken. Hetgeen voor junioren geldt, geldt ook omgekeerd voor senioren.
 • Indien je met 2, 3 of 4 spelers gaat spelen, dienen alle spelers deze baan te reserveren. Het is dus niet toegestaan om met 2 passen 3 kwartier te reserveren en aansluitend met de andere 2 passen nog eens 3 kwartier. Dit zou betekenen dat je met 4 personen 1,5 uur de baan ter beschikking hebt. Dit is in strijd met het baanreglement.
 • Lesbanen, huur of verhuurde banen, competities, toernooien en dergelijke worden zoveel als mogelijk vooraf in het reserveringssysteem aangebracht. Bij competities, toernooien en evenmenten kun je alleen met toestemming van de leiding van de activiteit de banen gebruiken.
 • Op te droge banen, te herkennen aan de lichte gravelkleur, mag nooit gespeeld worden. Gebruik een van de afstandsbedieningen, die bij het afhangsysteem of aan de lichtmast bij baan 7, om de banen te sproeien.

Nog enkele belangrijke punten:

 • Defecten aan netten, lijnen of andere beschadigingen aan de baan dienen direct gemeld te worden bij de groundsmen. Indien zij niet direct aan te spreken zijn, schrijf het dan op een briefje en schuif het briefje onder het barluik naar binnen.
 • Plassen of natte banen mogen NOOIT gesleepd worden. Dit ruinieert de toplaag en heeft tot gevolg dat water daarna nog langer op de baan blijft staan.
 • Tijdens dooi mogen de banen niet bespeeld of betreden worden.
 • LEES DE AANWIJZINGEN bij de toegangspoort op elke baan.
 •  

Reserveren van een baan op het afhangsysteem

Het afhangsysteem hangt in ons clubhuis. Het afhangsysteem is uitgerust met een paslezer en een aanraakscherm. Op het aanraakscherm wordt de baanbezetting van dat moment getoond..

 • Reserveren.
  • Met jouw pas en de passen van jouw medespeler(s) kun je een baan reserveren voor 3 kwartier (bij enkelspel) of 1 uur bij 3 of 4 spelers. Haal jouw pas EN die van jouw medespelers op de juiste manier door de paslezer. Van de spelers worden foto's getoond voorzover deze op dat moment beschikbaar zijn.
  • Kies hierna de baan om deze te reserveren, De banen die op dat niet bespeeld worden, moet je als eerste kiezen. Zijn alle banen bezet, kies dan de eerste baan die vrijkomt.
  • De baan is voor jouw gereserveerd.
 • Annuleren van een reservering of andere baan kiezen.
  • Haal de pas van een van de spelers waarvoor de baan gereserveerd is door de paslezer. De betreffende baan met de spelers wordt getoond met de vraag of je wil annuleren of op een andere baan gaat spelen; kies voor annuleren of wijs de gewenste baan aan.
 • Bijdubbelen of speler toevoegen.
  • De spelers die mee willen doen, halen hun pas door de paslezer.
  • Wijs de baanreservering aan van de partij waar je mee gaat doen.

Enkele bijzonderheden:

 • Als de wachttijd oploopt tot meer dan 55 minuten, dan kun je geen baan reserveren. Wacht totdat de wachttijd minder dan 55 minuten bedraagt en reserveer dan. Dit is om te voorkomen dat er een baan gereserveerd wordt en men toch besluit om daar geen gebruik van te maken zonder de reservering te annuleren.
 • In mei / juni worden de foto's in Plan My Sport, en dus ook die op het afhangsysteem bijgewerkt. Hierbij maken we gebruik van de foto-cd van de KNLTB. Foto's van nieuwe leden kunnen daarom ontbreken.

 

Spelen met een introducé

Als speelgerechtigd lid kun je een niet lid uitnodigen om mee te spelen. De voorwaarden staan in het baanreglement. Met name vragen wij aandacht voor de momenten waarop je dat mag doen en de overigens daaraan verbonden kosten en voorwaarden.

Wij hebben het nu heel gemakkelijk gemaakt om iemand te introduceren; dit werkt als volgt:

 • Je reserveert een baan met jouw pas, de passen van eventuele medespelers en de pas voor introductie. De pas voor introductie hangt met een ketting aan het afhangsysteem.
 • Je betaalt het introductiebedrag aan de bar. Je geeft daarbij op jouw naam, de datum en het tijdstip dat je speelt of gespeeld hebt.
 • De dienstdoende barmedewerker tekent dit in op de lijst van introducties (witte enveloppe in de lessenaar achter de bar).
 • Is er geen bardienst; kom dan op een later moment of de volgende dag om het verschuldigde bedrag te betalen.

Deze regeling is zeer laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. Misbruik de regeling niet door: 

 • Zelf geen initiatief tot betaling te nemen of niet te betalen. Achteraf nota's versturen is veel te kostbaar in verhouding tot het te innen bedrag.
 • De introductiepas te gebruiken als je niemand introduceert, omdat:
  • iemand zijn pas vergeten is.
  • je een baan wilt blokkeren terwijl je nog wacht op jouw medespelers
 • De introductiepas mee te nemen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 478 569 635

TennisClub Venray

Kempweg 150
5801 VV Venray